ปัญหาหัวใจในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลายระบบ ซึ่งเป็นภาวะอักเสบที่เกิดจากโควิด ส่วนใหญ่จะหายไปภายในไม่กี่เดือน ผลลัพธ์ด้านหัวใจและภูมิคุ้มกันตามยาวในเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในเด็ก บางคนไม่มีอาการหรือไม่แสดงอาการเล็กน้อย และเด็กจำนวนไม่มากที่เป็นโรค MIS-C ป่วยหนัก ต้องเข้ารับการรักษาใน ICU

เป็นเรื่องที่โล่งใจที่การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอาการหัวใจวายและภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ที่เราเห็นในเด็กที่มี MIS-C ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว MIS-C เป็นภาวะที่พบได้ยากซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดการอักเสบอย่างกว้างขวางทั่วร่างกาย เด็กหลายคนที่เป็นโรค MIS-C นั้นไม่มีอาการหรือมีอาการของโควิดเล็กน้อยในตอนแรก แต่สัปดาห์ต่อมามีอาการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ปวดท้อง ผื่นที่ผิวหนัง หัวใจผิดปกติ และในบางกรณี อาจเกิดภาวะช็อกจากหลอดเลือด