สื่อสหรัฐฯ เผย เจ้าชายแฮร์รี่ ยังใช้พระยศ HRH นำหน้าพระนามในใบสูติบัตร ของธิดา ลิลิเบต ทั้งที่วังอังกฤษเคยประกาศไม่อนุญาตให้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนใช้พระยศหลังถอนตัวจากสมาชิกชั้นสูง

รายงาน TMZ สื่อในสหรัฐอเมริกา เผย เจ้าชายแฮร์รี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์ ยังทรงใช้พระยศนำหน้าพระนามว่า HRH (เจ้าฟ้า) Duke of Sussex ในฐานะเป็นพระบิดาในใบสูติบัตรของธิดา ‘ลิลิเบต ไดอานา เมาท์แบทเทน-วินด์เซอร์’ ซึ่งประสูติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ เมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ได้ใช้ชื่อว่า ราเชล เมแกน (Rachel Meghan) ในฐานะเป็นพระมารดาใบสูติบัตรธิดา ลิลิเบต

ก่อนหน้านี้ สำนักพระราชวังบังกิงแฮมที่กรุงลอนดอน ได้มีแถลงการณ์ในเดือนมกราคม 2563 ว่า เจ้าชายแฮร์รี่ และเมแกน ชายาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พระยศ HRH นำหน้าพระนามอีกต่อไป เนื่องจากทั้งสองได้ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงราชวงศ์อังกฤษแล้วและมีผลบังคับตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ทางสำนักพระราชวังอังกฤษยังคงอนุญาตให้เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน มีตำแหน่งดยุคและดัชเชสซัสเซกซ์ได้ตามเดิม

ทั้งนี้ เมแกน เคยจุดชนวนความไม่พอใจให้แก่สมาชิกราชวงศ์และชาวอังกฤษมาแล้ว จากการที่เธอเคยลบชื่อแรกของเธอว่า ‘ราเชล เมแกน’ ออกจากใบสูติบัตรของโอรส อาร์ชี บุตรคนแรก เหลือเพียงแค่ชื่อ ‘Her Royal Highness the Duchess of Sussex’ ในฐานะเป็นพระมารดาของโอรสอาร์ชี